Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Eerste risico
Dit is het door u opgegeven te verzekeren kapitaal ongeacht de waarde van de aangeduide goederen. Hierop passen wij het evenredigheidsbeginsel nooit toe. Onze maximumvergoeding zal evenwel niet meer bedragen dan het door u opgegeven kapitaal tenzij de polis bepaalt dat er specifieke maximumbedragen van toepassing zijn.
------------------------------------------------------------------------

Evenredigheidsregel
Indien, ondanks de eventuele indexatie van de verzekerde bedragen en de toepassing van overdraagbaarheid, de verzekerde bedragen onvoldoende zijn, zal de vergoeding evenredig zijn tot beloop van de verhouding die bestaat tussen het werkelijk verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.
------------------------------------------------------------------------