Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Vergoedt de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels in de volgende gevallen:
- het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet geÔdentificeerd is (vluchtmisdrijf); - in geval van diefstal, geweld of heling van het betrokken voertuig; - het voertuig van de aansprakelijke is niet verzekerd; - er is geen enkele aansprakelijke persoon(toevallig feit); - de verzekeraar van de aansprakelijke persoon heeft geen toelating meer om een verzekeringsactiviteit inzake auto in BelgiŽ uit te oefenen; - de verzekeraar van de aansprakelijke persoon is failliet verklaard.
------------------------------------------------------------------------

Geschil
Iedere betwisting die de verzekerde ertoe aanzet een recht te doen gelden, zelfs in een rechtsgeding, zich tegen een vordering te verzetten of zich te verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht. Iedere reeks geschillen die een verband van samenhang vertoont, wordt als een enkel geschil beschouwd.
------------------------------------------------------------------------