Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Levensverzekering: recht op belastingsvermindering
De premies van een individuele levensverzekering kunnen fiscaal in mindering gebracht worden indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. De fiscale inbreng van de premies is een recht en geen plicht. Indien de premies geen belastingvermindering hebben genoten worden de uitkeringen achteraf ook niet belast tenzij in een aantal gevallen waar de afkoop of uitkering bij leven van polissen met een gewaarborgd rendement belast kan worden als roerend inkomen.
------------------------------------------------------------------------

Lichamelijke schade
Elke aantasting van de fysieke integriteit evenals de geldelijke of morele gevolgen ervan.
------------------------------------------------------------------------

Lock-Out
Voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict.
------------------------------------------------------------------------