Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Slijtage
Waardevermindering van een goed volgens de leeftijd, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.
------------------------------------------------------------------------

Schorsing
Periode waarin de waarborg van de maatschappij tijdelijk niet meer van toepassing is voor één of meer risico’s.
------------------------------------------------------------------------

Saneringskosten
Alle uitgaven gedaan in het kader van de verbetering of gezondmaking van grond, ondergrond en/of grond- en oppervlaktewater.
------------------------------------------------------------------------

Schroeischade
De schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door plotse oververhitting zonder dat er ontvlamming is geweest.
------------------------------------------------------------------------

Schade
Elk geldelijk nadeel door een schadegeval veroorzaakt
------------------------------------------------------------------------

Schadegeval
De schadetoebrengende gebeurtenis die leidt tot schade aan de verzekerde goederen of tot de aansprakelijkheid van de verzekerde alsook tot de toepassing van één van de waarborgen van de verzekeringsovereenkomst. Alle schade die voortvloeit uit eenzelfde verwekkend feit wordt beschouwd als een en hetzelfde schadegeval.
------------------------------------------------------------------------