Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Verzekeringsvoorstel
het formulier dat uitgaat van de maatschappij en in te vullen door de verzekeringnemer met
------------------------------------------------------------------------

Verhaal van derden
De aansprakelijkheid die derden en uw gasten u ten laste leggen krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiŽle schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval dat zich voortzet op goederen die hen toebehoren, ook al hebt u zelf geen schade geleden.
------------------------------------------------------------------------

Verkoopwaarde
De prijs die u normaal zou verkrijgen bij de verkoop van het goed op de nationale markt.
------------------------------------------------------------------------

Vandalisme
Een irrationele en zinloze daad waardoor een persoon een goed beschadigt of vernielt. Onder vandalisme verstaan wij bovendien graffiti of aanplakking zonder toestemming.
------------------------------------------------------------------------

Vervangingswaarde
De aankoopprijs die normaal moet worden betaald op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed in dezelfde toestand als het zich bevond
------------------------------------------------------------------------

Verzekeringsnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit.
------------------------------------------------------------------------

Vervaldag
Datum waarop de verzekerde, die het contract heeft ondertekend, de premie moet betalen om de waarborgen van zijn overeenkomst te laten verlengen.
------------------------------------------------------------------------

Vrijstelling of franchise
Het gedeelte van de schade dat door de verzekerde bij een schadegeval zelf gedragen wordt.
------------------------------------------------------------------------