Lexicon

Maak een keuze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Zwakke weggebruiker
Elke getroffene die zich kan beroepen op de toepassing te zijnen gunste van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989 op de verplichte verzekering van de aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen.
------------------------------------------------------------------------