Overzicht alle berichten "Mobiliteit - Auto"

Een aanrijding aangeven met je smartphone? Het kan met de app Crashform.

Nieuwsbericht gepubliceerd op 28 Jan 2017

Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kan je met smartphone of tablet (iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger) meteen aangifte doen bij je verzekeraar. Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden dat je kan scannen om je verzekeringsgegevens ineens in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto’s toe te voegen. Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in je eigen mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je tussenpersoon, als diens e-mailadres vermeld is. QR-code op groene kaarten Verzekeraars zullen dit nieuw systeem geleidelijk aan invoeren en vervolgens de groene kaarten voorzien van een QR-code. Zolang er geen QR code afgebeeld staat op uw groene kaart zal u de gegevens manueel moeten ingeven. Voor vragen of verdere informatie kan u ons steeds contacteren, lees ook Hoe reageer je alert na een aanrijding? Hier vind je 10 tips om te zorgen voor zekerheid en voor een goede schaderegeling. bron www.abcverzekeringen.be  


Nieuwsbericht gepubliceerd op 28 Jan 2017

Lage-Emissiezone: mag ik binnenrijden?

Nieuwsbericht gepubliceerd op 22 Sep 2016

Een lage-emissiezone of LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen op basis van de uitstoot van fijn stof van een voertuig, voorwaarden tot binnenrijden van dat gebied worden bepaald. De bedoeling van een LEZ is om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren. Hierdoor daalt het risico op aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten. In het buitenland zijn er al verschillende LEZs zoals in Londen en in verschillende steden in Nederland, Duitsland, Italië en Zweden. Vanaf 1 februari 2017 zal Antwerpen als eerste Belgische stad een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. Brussel volgt in 2018 en Gent in 2020. Wettelijke bepalingen Het decreet van 27 november 2015, gepubliceerd in het Staatsblad op 18 december 2015, geeft aan Vlaamse steden en gemeenten de bevoegdheid om een LEZ in te voeren op de gemeente- en gewestwegen (met uitzondering van de autosnelwegen). In het decreet wordt een LEZ wordt als volgt gedefinieerd: “een zone waarin voor de leefbaarheid, in het bijzonder ter beperking van milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieu-hinder”. Elke stad of gemeente kan zelf beslissen waar ze een LEZ invoert, volgens welke voorwaarden en vanaf wanneer. Hoe zal het in Antwerpen gaan? De Antwerpse LEZ laat voertuigen toe op basis van de Euronorm. De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van je voertuig, hoe milieuvriendelijker je wagen is. De voorwaarden om binnen te rijden in de Antwerpse LEZ zal strenger zal worden in de toekomst. Meer informatie kan je vinden op www.slimnaarantwerpen.be. To be continued Het is niet ondenkbaar dat meer Belgische steden en gemeenten het voorbeeld van Antwerpen, Brussel en Gent zullen volgen. De automobielfederatie Febiac vreest dat er zo verschillende verkeerssituaties ontstaan, waarbij bepaalde wagens wel of tegen betaling worden toegelaten in de ene LEZ maar niet binnen mogen in een andere. In Brussel zou (voorlopig) vanaf 2018 starten met een verbod voor voertuigen zonder Euronorm (van voor 1992) en voertuigen met Euronorm 1. Van 2019 zouden dan ook voertuigen met Euronorm 2 worden geweerd. Een verbod voor Euronorm 3 zou volgen in 2020, voor Euronorm 4 in 2022 en uiteindelijk voor Euronorm 5 in 2025. Over de plannen in Gent in 2020 zijn voorlopig nog geen details bekend. bron www.euromex.be


Nieuwsbericht gepubliceerd op 22 Sep 2016

Relax met de wagen op reis

Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2016

De zomervakantie staat voor de deur. Het is dan ook nuttig om enkele tips te geven aan wie zich geroepen voelt om de buitenlandse wegen te verkennen.

 • Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?
 • Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!
 • Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?

Het is aangewezen om vóór uw vertrek te controleren of alle boorddocumenten in orde zijn en of u over een Europees aanrijdingsformulier beschikt in uw eigen taal. Zo bent u niet afhankelijk van een document in een vreemde taal waarbij u de vertaling niet kunt checken.U moet het aanrijdingsformulier met dezelfde zorg en aandacht invullen als bij een ongeval in België. Bovendien moet u extra waakzaam zijn inzake de correctheid van de gegevens bezorgd door de tegenpartij. Het feit dat het ongeval in het buitenland plaatsvond, maakt de situatie immers alleen maar complexer.Zoveel mogelijk foto’s nemen met uw smartphone (voertuigen en hun nummerplaten, identiteits- en verzekeringsdocumenten van de tegenpartij …) kan in bepaalde gevallen een erg nuttige voorzorgsmaatregel zijn.Bij een vluchtmisdrijf of wanneer de tegenpartij weigert om een aanrijdingsformulier in te vullen, moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale autoriteiten en goed noteren welke overheidsinstantie precies het proces-verbaal opgesteld heeft, alsook het nummer van dit proces-verbaal.

Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!

De tijd dat toeristen tijdens hun verblijf in het buitenland ongestraft verkeersinbreuken konden plegen en nadien ongestoord naar huis reden, is voorbij. Meer en meer akkoorden werden afgesloten tussen Europese landen over de uitwisseling van informatie om de identificatie en vervolging van buitenlandse bestuurders te vergemakkelijken. Het risico om vervolgd te worden in eigen land of tijdens een volgend verblijf in het betrokken land is dan ook reëel.We hebben het bijvoorbeeld over automatische snelheidscontroles in Frankrijk, waarbij het erg belangrijk is om binnen de voorziene termijnen te reageren. Zo niet zal de boete drastisch de hoogte ingaan ( https://www.antai.gouv.fr/ nl/publiques/accueiletranger ).Of denk ook aan de befaamde zones met beperkte snelheid in grote Italiaanse steden ( http://www.ambafrance-it.org/Voyager-en-Italie-attention-ala ), een ware valstrik voor verstrooide bestuurders.

Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Een auto huren tijdens een buitenlandse reis gebeurt vaak. Uiteraard moet u waakzaam zijn over wat u tekent op het moment dat u de auto in bezit krijgt en terugbrengt. Tevens doet u er goed aan te zorgen voor een tegensprekelijke beschrijving van de staat van het voertuig, vooraf en achteraf.De huurcontracten voorzien vaak in een vrijstelling ten laste van de huurder in geval van schade. In bepaalde situaties is het zelfs mogelijk dat de bestuurder voor de volledige schade opdraait, met de kredietkaart als waarborg. Een onaangename verrassing vermijdt u dus maar beter.bron www.arag.be


Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2016

Nul op? Bedankt BOB! Ben jij ook BOB en wil je dat met de wereld delen? Dat kan via #ikbob!

Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2016


BEN JIJ KLAAR OM EEN ÉCHTE BOB TE ZIJN?Zomer! Dat betekent uitkijken naar lekkere barbecues met vrienden, de zotte ambiance van het EK voetbal en zalig lang terrasjesweer. Tuurlijk hoort daar een frisse pint, een lekker glas wijn of een sprankelende gin-tonic bij. Geniet ervan met volle teugen! Maar niét als je nog moet rijden, want een échte BOB heeft nul op.

RIJDEN EN DRINKEN? DAT GAAT NIET SAMEN

Afgelopen winter blies BOB 20 kaarses uit met de campagne ‘Een beetje BOB bestaat niet. De échte BOB heeft nul op’. Ondanks de inspanningen om iedereen te sensibiliseren, blijft rijden onder invloed van alcohol een groot probleem in België. Daarom steken we deze zomer met zijn allen nog een tandje bij met de nieuwe BOB-campagne. Help jij ook mee?

NUL OP? BEDANKT BOB!

Blijf jij als chauffeur altijd nuchter om je vrienden naar huis te brengen na een avondje stappen? Kunnen ze blindelings op jou vertrouwen voor veilig vervoer als jullie de bloemetjes samen buitenzetten? Of neem jij steevast de taxi of de bus, zelfs als je maar één glaasje op hebt? Chapeau, dan ben jij goed bezig! En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook de BOB-zomercampagne geeft je graag een schouderklop met de slogan ‘Nul op? Bedankt BOB!’.

OP NAAR EEN VERKEERSVEILIGE ZOMER

Voor elke échte BOB hebben we heel wat leuks in petto. Registreer je op www.ikbob.be en deel je engagement met de hele wereld (of als je het liever beperkt houdt: je vriendenkring). Je ontvangt regelmatig toffe, persoonlijke berichtjes om je te motiveren en je te bedanken. 

Bovendien ga je met alle andere geregistreerde BOB’s uit je provincie de strijd aan met andere provincies. Wat dit allemaal inhoudt? Dat zal je snel ontdekken, maar eerst: registreren! Nul op? Bedankt BOB! Ben jij ook BOB en wil je dat met de wereld delen? Dat kan via #ikbob!

 • Ik BOB, jij ook? Toon je engagement via #ikbob!
 • Als échte BOB heb ik nul op. Wil jij de BOB-campagne ook steunen? Dat kan via #ikbob
 • Rijden en drinken gaan niet samen. Steun de BOB-zomercampagne via #ikbob
 • Ben jij een échte BOB aan het stuur? Daar mag je fier op zijn! Steun #ikbob
 • Een barbecue, buurfeest of fuif? Als échte BOB feest ik graag mee. Jij ook? Registreer je op ikbob.be
 • Een verkeersveilige zomer? Als échte BOB draag ik graag mijn steentje bij. Jij ook? Surf naar ikbob.be
 • Een feestje zonder BOB is als een zomer zonder zon. Akkoord? Toon je engagement op ikbob.be!
 • Met BOB op zwier is het altijd plezier. Ik kies voor een verkeersveilige zomer met #ikbob. Jij ook?
 • Nul op? Bedankt BOB! Registreer je op ikbob.be en toon je engagement!
 • Klaar voor een verkeersveilige zomer? Ik wel! Steun de BOB-campagne op ikbob.be

Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2016

Bijna 1 bestuurder op 4 weet niet precies wat ritsen is

Nieuwsbericht gepubliceerd op 22 Apr 2016

Bijna 1 bestuurder op 4 weet niet precies wat ritsen is. Het hoffelijkheidsprincipe bestaat nochtans al twee jaar

Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken. Een enquête van het BIVV toont aan dat meer dan 9 op 10 bestuurders al wel eens gehoord heeft van het principe, maar dat 1 op 4 niet exact weet hoe het werkt. Er moet dus nog heel wat gedaan worden om iedereen te informeren, zodat het systeem zijn nut kan bewijzen.

Nieuwe enquête

Erg populair...

Een enquête van het BIVV bij een representatieve steekproef van Belgische bestuurders, toont aan dat twee jaar na de invoeging van het ritsprincipe, een grote meerderheid al wel eens gehoord heeft van het principe: meer dan 91% in totaal. Ritsen is meer bekend in Vlaanderen (98%) dan in Wallonië (83%) en Brussel (79%).

… maar niet altijd juist toegepast

Slechts 77% van de bestuurders kan exact uitleggen wat het principe inhoudt. Twee jaar na de invoering van het ritsprincipe in de wegcode, weet bijna 1 op 4 bestuurders nog steeds niet hoe er correct geritst moet worden. 69% van de bestuurders observeert minstens 1 maal per week een andere bestuurder die op een foute manier ritst. Meer dan 61% raakt hierdoor geïrriteerd.

Een systeem dat als efficiënt wordt aanzien, vooral in Vlaanderen

87% van de bestuurders is vandaag voorstander van het systeem. De meerderheid is dus overtuigd. 79% van de bestuurders vindt ritsen efficiënt. In Wallonië stellen ze zich echter meer vragen bij de doeltreffendheid van het systeem (slechts 65% vindt het efficiënt) dan in Vlaanderen (86%) en Brussel (85%).

Een systeem dat vaak nuttig blijkt te zijn in de praktijk

35% van de bestuurders ritst dagelijks en 32% wekelijks. Dit bewijst eens te meer hoe belangrijk het ritsprincipe is voor een vlottere verkeersdoorstroming op plaatsen waar de rij-strook versmalt. 9% ritst nooit. We weten niet of dat uit pure tegenkanting is of omdat ze nooit in een situatie terecht komen waar er geritst zou kunnen worden.

Opfrissing van het principe

Het ritsprincipe is verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken wanneer het verkeer sterk vertraagt (op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken betrokken zijn, in dezelfde rijrichting). De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmal-ling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verder-zet. De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een be-stuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is.Hierbij willen we nog even verduidelijken dat, volgens artikel 12.4 het veranderen van rij-strook tijdens het toepassen van het ritsprincipe NIET als een manoeuvre wordt beschouwd.

Wie begint er?

De bestuurder die op de vrije rijstrook rijdt moet, als eerste, een bestuurder laten invoegen. Vervolgens doet de bestuurder die achter hem rijdt op de vrije strook, op zijn beurt, hetzelfde.

Is dit principe toepasbaar voor iedereen?

Ja, het principe geldt voor alle bestuurders, ongeacht het type voertuig. Dat betekent dus ook voor motors, vrachtwagens, bestelwagens, …

Geldt dit ook als men zich op de autosnelweg begeeft?

Nee, wanneer men de autosnelweg oprijdt, moet er altijd voorrang verleend worden aan de bestuurders die zich reeds op de autosnelweg bevinden. De borden (in dit geval "geef voorrang") primeren altijd boven de algemene regels, zelfs bij sterk vertraagd verkeer.

Besluit

Twee jaar na de invoering van het principe, hebben de meeste bestuurders al wel van ritsen gehoord, maar sommigen onder hen weten nog steeds niet hoe het exact in zijn werk gaat. Volgens de minister van Mobiliteit "doen de bestuurders die niet juist ritsen, dit niet uit slech-te wil, maar eerder uit onwetendheid. Vandaar dat het belangrijk is om de regels nog eens op te frissen. Het principe is eigenlijk gebaseerd op een vorm van hoffelijkheid. Dankzij het ritsen kan de maximale capaciteit van de weg gebruikt worden op plaatsen waar de weg versmald wordt. Iedereen wint er dus bij wanneer het principe correct toegepast wordt".

Wat zegt de wegcode precies?

Het ritsprincipe wordt duidelijk gedefinieerd in artikel 12bis van de wegcode: "De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook, moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden op zowel de linker als op de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook."

bron www.wegcode.be

 


Nieuwsbericht gepubliceerd op 22 Apr 2016