Overzicht alle berichten "Niet-leven"

Pensioenoplossingen voor zelfstandigen en ondernemers met onmiddellijke voordelen!

Nieuwsbericht gepubliceerd op 28 Oct 2015

Wilt u er zeker van zijn dat u later een comfortabel pensioen kunt genieten? Dan kunt u best een aanvullend pensioen opbouwen en meteen ook gebruikmaken van de voordelen. Kies daarom voor:

 • het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), bestemd voor zelfstandigen (inclusief bedrijfsleiders). Er bestaat ook een formule voor loontrekkende zorgverleners;
 • de Individuele Pensioentoezegging (IPT), uitsluitend bestemd voor zelfstandige bedrijfsleiders.

1/ Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Dit aanvullend pensioen zorgt voor:
 • een gewaarborgd rendement;
 • een aanzienlijk belastingvoordeel;
 • minder sociale bijdragen;
 • een fiscaal aantrekkelijk stelsel.

In het kort

Het VAPZ is een bovenwettelijk pensioen specifiek voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep en voor loontrekkende zorgverleners, dat de vorm aanneemt van een tak 21-levensverzekering. Dit aanvullend pensioenkapitaal wordt opgebouwd met stortingen die gekapitaliseerd worden aan de basisrentevoet, en kan jaarlijks worden aangevuld met een eventuele winstdeling. Er bestaan 2 formules:
 • Het VAPZ: u kunt een VAPZ opbouwen door tot 8,17 % van uw referentie-inkomen te storten, met een maximum van 3027,09 euro voor 2015. U kunt het bedrag wijzigen in functie van uw behoeften.
 • Het sociaal VAPZ: u kunt een sociaal VAPZ opbouwen door tot 9,40 % van uw referentie-inkomen te storten, met een maximum van 3482,82 euro voor 2015. Bovendien kunt u solidariteitsprestaties genieten.

FinanciŽle voordelen

U geniet een aanzienlijk fiscaal voordeel, want de stortingen zijn aftrekbaar als beroepskosten, waardoor ook de sociale bijdragen verminderen. Bovendien is er geen taks op de premies, enkel een taks van 9,25 % op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

En nog veel meerÖ

Het VAPZ is ook zeer flexibel.
 • Het bedrag gestort in het VAPZ kan van jaar tot jaar verschillen (maar is wel ieder jaar geplafonneerd).
 • Mogelijkheid om op elk moment de begunstigde(n) of, de hoogte van de dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid te wijzigen.
Een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.
 • De waarborg arbeidsongeschiktheid voorziet in een vervangingsinkomen bij ziekte of een ongeval. De bijdragen worden toegevoegd aan de VAPZ-bijdragen en kunnen eveneens als beroepskosten worden afgetrokken.
 • Het is ook mogelijk om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten.
Het VAPZ kan bovendien als waarborg dienen voor het aankopen, bouwen of verbouwen van een woning gelegen in de EER (Europese Economische Ruimte). Hiervoor kan ook een voorschot op het pensioenkapitaal worden opgenomen. Of u kunt opteren voor de wedersamenstelling, dat wil zeggen de opgebouwde reserve van uw VAPZ op de einddatum gebruiken om in één keer uw hypothecair krediet terug te betalen. Een oplossing op maat, voordelig op lange termijn, met onmiddellijk voordeel!

2/ Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u een zelfstandige bedrijfsleider bent, kunt u ook een aanvullend pensioen opbouwen aan de hand van een IPT. De bijdragen worden betaald door uw vennootschap die daardoor een belastingvermindering geniet. Deze individuele pensioentoezegging biedt verschillende voordelen:
 • De IPT-bijdragen worden door de vennootschap betaald.
 • U kunt er als bedrijfsleider zeker van zijn dat u het pensioenkapitaal ontvangt, ongeacht wat er met uw vennootschap gebeurt.
 • U kunt rekenen op een gewaarborgde rentevoet tot de einddatum van uw contract en een eventuele winstdeling.
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven om uw naasten te beschermen in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt uw IPT aanwenden voor een vastgoedfinanciering.
 • U en uw vennootschap genieten een voordelige fiscaliteit. Uw vennootschap moet echter de 80 %-regel* naleven opdat de bijdragen aftrekbaar zijn. Als u geen volledige loopbaan hebt binnen de onderneming, kan het aantal dienstjaren in de onderneming worden aangevuld met maximaal 10 effectief gepresteerde jaren buiten de onderneming (dat is bijvoorbeeld het geval als u eerst als loontrekkende hebt gewerkt vooraleer u zelfstandige werd).
Neem zeker contact op voor een oplossing op maat!* De 80 %-regel: het volledig pensioen (namelijk de som van het wettelijk pensioen en de eventueel onderschreven aanvullende pensioenen: VAPZ, individuele of collectieve pensioentoezegging, pensioenbelofte, bestaande bedrijfsleidersverzekering en RIZIV-contract) mag niet meer bedragen dan 80 % van het laatste bruto jaarloon dat normaal is voor een volledige loopbaan.


Nieuwsbericht gepubliceerd op 28 Oct 2015

Met welke veelvoorkomende problemen kunt u in uw woning te maken krijgen en welke verzekeringen bieden u bescherming?

Nieuwsbericht gepubliceerd op 05 Oct 2015

Werd uw koepel of veranda beschadigd door hagel? Heeft u last van vocht in een muur? Is er een boom op uw dak gevallen? Wist u dat het aantal branden in BelgiŽ almaar toeneemt? En dat u belastingvermindering kunt genieten als u uw woning beveiligt? Hieronder vindt u nuttige informatie en tips om uw onroerend goed en/of de inboedel ervan te beschermen.

De brandverzekering: ten zeerste aanbevolen

De brandverzekering, ook wel Ďwoningverzekeringí genoemd, is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden. Ze vergoedt immers de materiŽle schade aan uw onroerend goed en/of de inboedel, waarvan de kosten al snel hoog kunnen oplopen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, beperkt deze verzekering zich niet tot brandschade.Elke brandverzekering vergoedt de materiŽle schade aan uw woning die wordt veroorzaakt door:
 • brand,
 • explosie en implosie,
 • bliksem,
 • aanslagen en arbeidsconflicten (bijvoorbeeld als gevolg van het gooien van stenen of explosieven),
 • een dier of een voertuig,
 • vallen van een boom,
 • hagel,
 • storm,
 • sneeuw- of ijsdruk,
 • natuurrampen.

De meeste brandverzekeringen dekken ook de schade die wordt veroorzaakt door:

 • elektriciteit: uitwerking van de elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor (ontdooiing)),
 • rook of roet,
 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen),
 • glasbreuk (bijvoorbeeld veranda, ramen),
 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen) na een inbraak of vandalisme (deze dekking geldt soms alleen als de verzekerde ook een optionele dekking diefstal heeft afgesloten).

Talrijke verzekeringsmaatschappijen dekken ook de andere kosten die aan deze schadegevallen verbonden zijn:

 • de kosten van huisvesting,
 • de expertisekosten,
 • Ö

Sommige brandverzekeringen voorzien ook in de dekking van uw huurdersaansprakelijkheid wereldwijd, onder meer bij het huren van:

 • een studentenkot,
 • een vakantiewoning,
 • een feestzaal.

Jaarlijks doen zich in BelgiŽ zoín 10 000 branden voor

En 65 % van de Belgen heeft nog geen rookmelders. Deze alarmerende cijfers wijzen op een ernstig probleem: wij houden ons erg weinig bezig met brandpreventie. Ook al is de materiŽle schade vaak enorm en vallen er in BelgiŽ jaarlijks bijna 1600 slachtoffers.

Nochtans kunnen een paar eenvoudige maatregelen uw leven redden:

 • installeer voldoende rookmelders;
 • plan en oefen een vluchtroute;
 • laat uw woning nakijken door een brandpreventieadviseur.

Investeren in de beveiliging van uw woning geeft recht op belastingvermindering

Belastingplichtigen die investeren in een betere beveiliging van de woning waarvan ze eigenaar of huurder (of bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) zijn, kunnen een belastingvermindering genieten. Om recht te hebben op deze vermindering, moeten de werken wel door een aannemer worden uitgevoerd.  


Nieuwsbericht gepubliceerd op 05 Oct 2015

Waarom een BA familiale, zelfs zonder kind of huisdier?

Nieuwsbericht gepubliceerd op 17 Oct 2015

In tegenstelling tot de verzekering BA Auto, die voor elke bestuurder verplicht is, blijft BA familiale een facultatieve dekking. Dat weerhoudt veel mensen er echter niet van om deze verzekering af te sluiten, zoals blijkt uit deze cijfers van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen. Toch denken velen nog dat "ze enkel nuttig is als men kinderen of huisdieren heeft." Waarheid of fabeltje? Hier volgt het antwoord.

Wat is BA familiale?

BA familiale is een verzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de onderstaande groepen dekt voor lichamelijke of materiŽle schade toegebracht aan een derde.

Wat dekt BA familiale?

Deze verzekering dekt schadegevallen die worden veroorzaakt door:
 • gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen;
 • huisdieren;
 • kinderen op kot;
 • huispersoneel (poetsvrouw, tuinman, ...).

Daar blijft het echter niet bij! Sommige verzekeringsmaatschappijen breiden het begrip verzekerde uit tot de personen die:

 • net zijn verhuisd;
 • tijdelijk bij u verblijven (vrienden bijvoorbeeld);
 • door u onderhouden worden (bijvoorbeeld uw ouders in het rusthuis).
Daarnaast dekt de verzekering BA familiale ook de gebouwen waarvoor u verantwoordelijk bent en dat niet enkel in BelgiŽ, maar overal ter wereld*.

In welke situaties komt deze verzekering nu concreet tussen?

Naast het klassieke voorbeeld van de gebroken ruit op school of een beet van uw hond komt BA familiale ook tussen in deze gevallen:
 • Het is zomer. U organiseert een familiefeestje met een traditionele barbecue. Op het einde van de dag vergeet u het vuur goed te doven en de gloeiende kolen veroorzaken brand bij uw buurman.
 • U bent op skivakantie in de Alpen en beslist om een sneeuwscooter te huren. U laat zich verrassen door de kracht van de machine en botst tegen een boom. Het voertuig is vernield en de schade is aanzienlijk.
 • Het stormt en u zet de vuilnisbakken buiten. Plots worden ze weggeblazen door een hevige windstoot. Een automobilist wil ze ontwijken, voert een noodmanoeuvre uit en rijdt tegen een geparkeerd voertuig.
 • Een van uw dakgoten zit vol bladeren en takken en veroorzaakt waterschade bij uw buurman.
 • Tijdens het snoeien van een boom snijdt uw tuinman een tak af die schade aanricht in de tuin van uw buurman. Uw personeel wordt in dat geval aansprakelijk gesteld.
 • Uw vader verblijft in een rusthuis en is vaak in de war. Hij gaat buiten en merkt het verkeerslicht aan het zebrapad niet op. Hij veroorzaakt een ongeval met een fietser.

Conclusie

Een verzekering BA familiale is zeker onmisbaar als u kinderen of huisdieren heeft. Maar ook als u die niet heeft, is ze net zo belangrijk, zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen. _ Wilt u zeker zijn dat uw toekomstplannen niet in het gedrang komen door een ongelukkige gebeurtenis? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder met het kiezen van een BA familiale die is afgestemd op uw noden.   bron www.aginsurance.be


Nieuwsbericht gepubliceerd op 17 Oct 2015

U houdt van online winkelenÖ Maar wat zijn uw rechten?

Nieuwsbericht gepubliceerd op 18 Oct 2015

E-commerce biedt heel wat voordelen: u kunt gemakkelijk prijzen vergelijken, wint tijd dankzij de toegankelijkheid enz. Het opent ook de deuren tot internationale handel waardoor het aanbod steeds groter wordt. Toch zijn er ook risicoís aan verbonden. Om die reden hebt u specifieke rechten die u misschien moet laten gelden als het fout loopt.   Naar aanleiding van de dag van de klant op 26 september vindt u hierna een overzicht van uw rechten in de hele Europese Unie*

1. Recht op essentiŽle informatie

Vůůr het afsluiten van het contract moet de onderneming u onder meer volgende gegevens verstrekken:
 • Ondernemingsnummer, bedrijfsnaam, adres (meer bepaald het adres waarnaar u een klacht kunt sturen), telefoonnummer, e-mailadres
 • Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
 • Totale prijs (inclusief levering en taksen)
 • Informatie over betaling, levering en uitvoering
 • Herroepingsrecht
 • Eventuele bijkomende kosten (zoals de kosten voor terugzending in geval van herroeping)
 • Beschikbare diensten na verkoop
 • Duur van het contract
 • Mechanismen betreffende de regeling van geschillen

2. Verbod om extra kosten aan te rekenen voor het gebruik van een betaalmiddel

Als een bedrijf u wil laten betalen voor het gebruik van een specifiek betaalmiddel (bijvoorbeeld een creditcard), dan mag de vergoeding niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van het verwerken van uw betaling.

3. Verbod op vooraf aangevinkte vakjes

Als u niet uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor extra kosten, maar de handelaar deze toch aanrekent op basis van vooraf aangevinkte vakjes, dan hebt u recht op de terugbetaling van deze meerkost. Bijvoorbeeld als de optie reisverzekering vooraf is aangevinkt bij het boeken van een vliegtuigticket.

4. Leveringstermijnen

Online bestelde producten moeten binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij u met de verkoper een andere levertermijn overeenkomt. Als dit niet het geval is, moet u een bijkomende termijn vragen die aangepast is aan de omstandigheden. Als u nog steeds niets ontvangen hebt na het verstrijken van deze nieuwe termijn, hebt u het recht om het contract te verbreken (en dus vergoed te worden). De onderneming is ook verantwoordelijk voor de eventuele schade die wordt veroorzaakt aan het product, van de verzending tot de levering.

5. Herroepingsrecht

U kunt binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst van het product nog altijd van mening veranderen, zonder dat u daarvoor een geldige reden moet opgeven.
 • U moet de onderneming vůůr het verstrijken van die termijn op de hoogte brengen van uw beslissing door middel van het modelformulier voor herroeping dat de onderneming u aanbiedt of via het standaardformulier. U kunt het formulier bijvoorbeeld bij de producten voegen die u terugstuurt met de post of het verzenden via e-mail. Het volstaat niet om de producten gewoon terug te sturen.
 • De verkoper moet u binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsformulier uw geld teruggeven, inclusief de verzendkosten die u aanvankelijk heeft betaald. Maar als u om een speciale verzending gevraagd had, zoals een extra snelle levering, draait u zelf op voor de extra kosten daarvan.
 • U betaalt enkel de kosten voor het retourneren van de producten aan de verkoper, behalve als de verkoper ermee akkoord gaat deze te betalen of als hij u er niet van op de hoogte heeft gebracht dat deze kosten voor uw rekening zijn.
 • Als u de producten gebruikt heeft, mag u niet meer van de aankoop afzien. Er gelden ook speciale regels voor digitale inhoud, zoals het downloaden of streamen van muziek of films.Opgelet !U geniet het herroepingsrecht niet voor de volgende producten:
  • Vliegtickets en treinkaartjes, concerttickets en hotelreserveringen voor specifieke data
  • Voedingsmiddelen en dranken die regelmatig worden geleverd (zoals van de melkboer)
  • Speciaal gefabriceerde of gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld een maatpak)
  • Verzegelde gegevensdragers, zoals dvdís, waarvan u na ontvangst de verzegeling verbroken heeft
  • Producten aangekocht tijdens privéverkopen (aankoop bij een particulier)
Als de verkoper bepaalde verplichtingen niet naleeft, kan dat leiden tot de nietigheid van het contract, maar ook tot een geschil. Hoe kunt u in dat geval uw rechten doen gelden? U vindt meer informatie op de website van de EU, maar hopelijk hoeft u daar nooit gebruik van te maken ÖWist u dat?
 • 65 % van de Belgen al minstens één keer iets online kocht.
 • 87 % van de klanten opnieuw online wenst te bestellen.
 • 153 EUR = het bedrag dat een Belg maandelijks online uitgeeft.
 • 28 % van de consumenten minstens 1x/maand iets online koopt.
 • 86 % van de klanten de voorkeur geeft aan e-shops die ze al kennen.
 • TOP 3 van online gekochte producten:
 1. Kledij en schoenen (49 %)
 2. Reservaties voor vakanties en hotelovernachtingen (40 %)
 3. Boeken (32 %)
*En in principe ook als de online verkoper gevestigd is buiten de EU en zich richt tot Europese consumenten       Bronnen: www.europa.eu


Nieuwsbericht gepubliceerd op 18 Oct 2015

Hebt u binnenkort een communie-, doop- of ander feest? Aan welke verzekeringen moet u denken?

Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2015

Wanneer u een familiefeest geeft, wilt u er uiteraard een onvergetelijke dag van maken. Maar hoe organiseert u zo‚€ôn feest in alle veiligheid?

Een zaal, homemade bereidingen,‚€¶ een feest geven, vergt heel wat voorbereiding. Wat zijn uw verplichtingen? Bestaan er specifieke verzekeringen?

Eén feest, twee opties

In de allereerste plaats moet u kiezen of u het feest thuis organiseert of in een zaal.

Als u het feest thuis geeft:

 • Ik raad u aan om een brandverzekering en een familiale verzekering af te sluiten, mocht u die nog niet hebben.
 • Breng de gemeente en de politie op de hoogte zodat zij snel kunnen tussenkomen, mochten er problemen ontstaan.
 • Laat de buren iets weten of nodig hen uit, om de goede verstandhouding te bewaren.
 • Beperk het geluid vanaf een bepaald tijdstip.
 • Organiseer het feest de avond voor een vrije dag zodat de buren er minder hinder van ondervinden en zo veel mogelijk mensen naar uw feest komen.

Tenten:

Wilt u het feest graag thuis organiseren, maar is uw huis niet groot genoeg om iedereen te ontvangen? Dan denkt u er misschien aan om een tent te huren voor in de tuin. Houd rekening met de 2 wettelijke verplichtingen hieromtrent:

 • Respecteer de regels uit het algemeen politiereglement van uw gemeente.
 • Vraag een schriftelijke toelating aan de burgemeester.

Bij sommige maatschappijen zijn ook tenten gedekt door de brandverzekering. Neem gerust contact met me op om te weten hoe dat met uw verzekering zit. Is er geen dekking? Dan bestaan er specifieke waarborgen om tenten te verzekeren voor materi√ęle schade door brand. Ik geef u graag advies.

Een feest in een zaal

U hebt beslist om een zaal te huren. Alle ingredi√ęnten voor een onvergetelijk feest zijn voorhanden. We geven u nog enkele tips om er zeker van te zijn dat niets uw dag kan overschaduwen.

Controleer of het huurcontract van de zaal voorziet in een verzekering.

 • Zo ja, wat dekt zij en wat is het bedrag van de eventuele vrijstelling?
 • Zo neen, dan moet u zelf zorgen voor een correcte dekking:
  • Een brandverzekering.
   Tip: de meeste brandverzekeringen dekken meer dan alleen uw woning. Zo kan het zijn dat ook de inhoud die u tijdelijk verplaatst is verzekerd, of de feestzaal die u huurt voor uw familiefeest. Kijk uw verzekeringspolis na of neem contact met me op.
  • Een verzekering ‚€ėburgerlijke aansprakelijkheid‚€ô voor de schade die wordt veroorzaakt aan genodigden.
 • Eventueel kunt u een meer specifieke verzekering afsluiten.
  • Afhankelijk van de maatschappij, spreekt men van een ‚€ėBA Feestelijkheden‚€ô, ‚€ėBA Organisator‚€ô of ‚€ėBA Evenementen‚€ô. Die dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als organisator voor de lichamelijke en materi√ęle schade veroorzaakt aan:
   • genodigden en andere derden;
   • personen die helpen bij de organisatie;
   • buren;
   • zalen.

Goed om te weten:

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid organisator of  evenement voorziet ook in uitsluitingen, zoals schade ten gevolge van het instorten van een tent, of schade door vuurwerk. Controleer altijd wat gedekt is in de huurovereenkomst van uw tent, en in het contract van de vuurwerkmaker.

Iets te diep in het glas gekeken?

Een gezellig feest gaat wel vaker gepaard met alcohol. Laat uw gasten als het feest ten einde loopt niet met een glaasje te veel op naar huis rijden.

Denk aan:

 • Alcoholtesters
 • Logies ter plaatse of in een hotel
 • Telefoonnummers van taximaatschappijen
 • Uurroosters van het openbaar vervoer

Cadeautip

 • Wilt u een origineel geschenk geven aan de communicant? Investeer dan in iets wat op langere termijn zeker nuttig zal zijn: een spaarverzekering.

Nu kent u alle ingredi√ęnten voor een geslaagd feest met vrienden of familie, geniet ervan!

bron http://www.aginsurance.be


Nieuwsbericht gepubliceerd op 14 Jul 2015